Senin, 13 Desember 2010

* Contoh Surat Kematian

RUKUN TETANGGA 04   RUKUN WARGA 08
KOMPLEK BUMI HARAPAN CIBIRU
DESA CIBIRU HILIR KEC. CILEUNYI KAB. BANDUNG


SURAT KETERANGAN KEMATIAN
No :           / SKM / BHC / RT.04 /         / 200


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua RT. 04 RW.08 Komplek Bumi Harapan Cibiru Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung menerangkan bahwa ;

            N    a   m   a                 :  …………………………………………………………….
            Jenis Kelamin            :  …………………………………………………………….
            Tempat /Tgl. Lahir      :  …………………………………………………………….
            A  g  a  m  a                 :  …………………………………………………………….
            Pekerjaan                    :  …………………………………………………………….
            No. Kartu Penduduk : ……………………………………………………………...
No. Kartu Keluarga    : .…………………………………………………………….
            Alamat Terakhir          :  Komplek Bumi Harapan Cibiru Blok AA …..  No. …..
RT.04 RW.08 Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi                    Kabupaten Bandung


TELAH MENINGGAL DUNIA PADA ;

Hari / Tanggal        :  …………………………………………………………………….....
Meninggal di          :  ……………………………………………………………………….
Sebab Kematian    :  ……………………………………………………………………….

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, agar yang berwenang menjadi maklum dan memberikan bantuan seperlunya.No. Registrasi RW. :  ………………………
Mengetahui ;                                                     Cibiru, ……………….....200…
            Ketua RW. 08                                                                    Ketua RT. 04

                      Soleh Mustopa                                                                    Triwarnoto
                                                     

2 komentar:

  1. ini belum lengkap retorika anda, tolong d'ralat kembali, tentang SKK

    BalasHapus